JARMARK VE VANOVICÍCH

LADA KUČEROVA | 01.08.2016

MNOHOKRÁTE VÁS ZDRAVÍM A PROSÍM TÍMTO O ZASLÁNÍ VAŠEHO ÚŽASNÉHO KOVÁŘSKÉHO DESATERA.VĚŘTE,ŽE JE BUDU ŠÍŘIT,POHYBUJÍC SE SICE PO SVÝCH SKROMNÝCH CESTIČKÁCH,ALE PRAVDIVÝCH A ROVNÝCH.PROSÍM VÁS O SVOLENÍ DÁT VAŠE DESATERO DO VANOVSKÉHO ZPRAVODAJE,KTERÝ VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD.JSEM NADŠENÁ,ŽE EXISTUJÍ LIDÉ NA TAKOVÉ ÚROVNI MYŠLENÍ JAKO VY.MĚJTE SE HEZKY,MNOHO ŠTĚSTÍ VE VAŠÍ PROFESI I OSOBNÍM ŽIVOTĚ

Přidat nový příspěvek